Свържете се с нас чрез skype

Предлагани услуги

 

1. Почасово гледане на деца в дома им - целогодишно /вкл. събота и неделя/.

 

2. Занимания за:

- текущ контрол по всички учебни предмети;

- повишаване нивото на знания по всички учебни предмети;

- попълване на пропуските по всички учебни предмети;

- подготовка за кандидатстване в СОУ или ВУЗ по предметите - български език, руски език, немски език, математика;

 

3. Предоставяне на материали по предварителна заявка.

 

4. Ползване на богатия книжен фонд - включва и възрастни хора.

 

5. Обучение по "Добри обноски" и "Бизнес етикет".

 

При подготовка за кандидатстване 1 /един/ учебен час е 60 минути.

Подготовката за кандидатстване се предплаща.

 

Предимства на фондацията

  • Има практическа насоченост на заниманията - допълнително се редактират текстове.
  • Участниците в заниманията развиват мисленето си.
  • Повишава се емоционалния коефициент на децата - от там и положителното отношение към ученето.