Свържете се с нас чрез skype

 

Фондация "Петър Берон" е създадена през 1997год. Тя е в обществена полза. Работи изключително успешно в областта на образованието. Обхваща деца от всички възрастови групи.

Специализирана е в обогатяване на активния речников запас по български език. Чрез езикови игри децата усвояват безпроблемно учебния материал. Това от своя страна повишава успеха им.

 

Обучението се извършва:

  • групово

  • индивидуално

  • он-лайн

Резултатите от изпитите за кандидатстване в СОУ и ВУЗ доказват, че фондация "Петър Берон" успява професионално да подготви учениците.

 

Специално внимание се отделя и на приемните родители. Те ползват допълнителни информационни услуги, свързани с учебния материал.

Отскоро предлагаме образователни услуги и на чужденци.

Същото важи и за българите в чужбина.